work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คำสำคัญ มอบทุน, มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย


The SET Foundation
admin admin
16 ต.ค. 2566, 16:13