กิจกรรมมอบทุนมูลนิธิ


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์


มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566