กิจกรรมมอบทุนมูลนิธิ


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยชุมชนบ้านไร่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566