work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พรพิบูลย์ กรรมการอาวุโส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ในการนี้ นายนเรศ หมื่นรอด ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วยคำสำคัญ มอบทุน, มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย


The SET Foundation
admin admin
16 ต.ค. 2566, 16:20