work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นำโดยอาจารย์ดาลัด อนุตตรังกูร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง กรรมการมูลนิธิฯ ขึ้นกล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนในครั้งนี้ด้วยคำสำคัญ มอบทุน, มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย


The SET Foundation
admin admin
16 ต.ค. 2566, 16:15