กิจกรรมมอบทุนมูลนิธิ

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

อ่านวารสาร
The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:20

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:15

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:13

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:09

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:07

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:04

work
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 16:01

work
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 15:58

work
เข้าพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 15:53

work
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


The SET Foundation
ผู้ประกาศ :admin admin 16 ต.ค. 2566, 15:37