การติดต่อ


The SET Foundation
มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย 

The SET Foundation awards study scholarships and other support to needy Thai students at high school, vocational college and university

The SET Foundation (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์  60000

WebSite

http://www.thaistudentcharity.org/

Facebook

The SET Foundation - Home | Facebook

e-Mail

set_thai@hotmail.com

Phone

081 953 2032